fokus på folkekirken

Jeg har et con amore-lignende forhold til den folkekirkelige kommunikation og har lavet tekst og/eller billeder til blandt andre Danmarks Kirketjenerforening, Haderslev Stift, Blå Kors,

Kirkens Korshær, Kirkeavisen Udfordringen, KFUM’s Sociale Arbejde, Kirkeligt Medieakademi, Hover Kirke, Hannerup Kirke og Vinding Kirke. Måske kan jeg

også hjælpe jer  - og endda til en rigtig god pris.

Brug for egen kommunikationsmedarbejder?

På timebasis eller abonnement - til det I vælger.


Hjemmeside, facebook, kirkeblad, annoncer - krav og forventninger til sognets udadrettede kommunikation og synlighed kan være svære at honorere. Og måske ikke lige de opgaver, I som menighedsråd ønsker at bruge jeres nuværende personaleressourcer på?


Jeg kan hjælpe jer med at lave relevante opdateringer på både hjemmeside og facebook, layoute og redigere kirkeblade, udfærdige annoncer og pjecer eller fotografere til arrangementer -  så I kan koncentrere jer om det, I er gode til: At lave kirke.   


Når I entrerer med mig, får I en samarbejdspartner indkøbt på timebasis efter aftale – og ikke mindst en dialogpartner, der både brænder for kirkekommunikation samt forstår og respekterer folkekirken og det vigtige arbejde, som menighedsråd, frivillige og personale udfører.


Jeg er tidligere menighedsrådsmedlem gennem otte år, har fungeret som kirketjenerafløser og sidder i dag i en deltidsstilling som kor-/kommunikationsdegn i folkekirkeregi med fokus på netop kommunikation.